* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Michalczyka 23, kod pocztowy 53-633 Wrocław, adres e-mail: iodo@ekosystem.wroc.pl, tel. 071 75 86 980, www.ekosystem.wroc.pl

Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych: adres korespondencyjny ul. Michalczyka 23, kod pocztowy 53-633 Wrocław, adres e-mail:iodo@ekosystem.wroc.pl;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zgłoszeń/skarg/wniosków, w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym roszczeń związanych z realizacją umów z kontrahentami.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Ekosystem Sp. z o.o. są także kontrahenci, z którymi Ekosystem Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy.:
  • realizujący umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ich podwykonawcy,
  • realizujący umowę utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław oraz ich podwykonawcy,
  • świadczący usługi serwisowe oprogramowania, strony internetowej, centrali telefonicznej, pocztowe;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
* pole wymagane
Pobierz na swój telefon

Aplikacja mobilna “Kiedy Wywóz”

Harmonogram wywozu odpadów dla naszej gminy w Twoim smartfonie.