Odśnieżanie miasta

Pamiętaj, że za odśnieżanie niektórych powierzchni odpowiadają zarządcy terenu lub właściciele przyległych nieruchomości i w takim wypadku to im należy zgłaszać konieczność odśnieżenia.

Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym) odpowiedzialni są zarządcy terenu.

Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W obecnym sezonie za odśnieżanie Wrocławia odpowiedzialne są trzy firmy: WPO ALBA S.A. i FBSerwis Wrocław sp. z o.o. (dawniej TRANS FORMERS Wrocław Sp. z .o.o.) oraz SUEZ ZACHÓD, Spółka z o.o.

Podział terytorialny i wykaz wykonawców prac:


Stare Miasto, Krzyki 

FBSerwis Wrocław sp. z o.o. (dawniej TRANS FORMERS Wrocław Sp. z .o.o.)
ul. Atramentowa 10,
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Dyspozytor – 71 328-70-36.

Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-157 Wrocław
Dyspozytor – 71 337-52-34.

Fabryczna
SUEZ ZACHÓD, Spółka. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wrocław
Dyspozytor: 797 400 333