Gdzie wywieźć przeterminowane leki, termometry, baterie?

Opakowania po lekach i przeterminowane leki

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków ani opakowań po nich do odpadów zmieszanych. W 97 wrocławskich aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki na tego typu odpady – można je tam bez problemu wyrzucić.

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić przeterminowane leki >>

Pobierz listę aptek, które przyjmują opakowania i zużyte lekarstwa [plik .doc] >>

Termometry rtęciowe

Do śmieci nie wyrzucamy również starych i zużytych termometrów rtęciowych. 11 wrocławskich aptek przyjmuje stare termometry.

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić termometry rtęciowe >>

Pobierz listę aptek, które przyjmują termometry rtęciowe [lista .doc] >>

Zużyte baterie

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników:

  • w sklepach, w których kupujemy nowe baterie.
  • w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić zużyte baterie >>

Metale ciężkie wchodzące w skład baterii i akumulatorów mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego nie można wyrzucać ich wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Powiązane tematy

Jakie odpady można przywieźć do PSZOK-a?
Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?
Gdzie wywieźć gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe?
Gdzie wyrzucamy sprzęt RTV i AGD?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zbiórki opakowań po lekach, przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych lub baterii, skorzystaj z formularza kontaktowego.