Jak segregujemy odpady we Wrocławiu?

1. Segregacja na terenie nieruchomości

Jeśli segregujesz odpady, na terenie swojej nieruchomości zbierasz osobno: tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), papier i tekturę, odpady zielone oraz odpady zmieszane. Odpady te odbierane są przez firmy obsługujące poszczególne sektory zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sprawdź, kto wywozi śmieci w Twojej dzielnicy >>
Sprawdź harmonogram wywozu odpadów w Twojej dzielnicy >>

2. Ogólnodostępne miejsca selektywnej zbiórki odpadów

Opakowania szklane musisz wyrzucić do jednego z tzw. „gniazd”, czyli miejsc zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego. Docelowo na terenie całego miasta rozstawionych zostanie ok. 900 zestawów przeznaczonych do zbiórki opakowań szklanych. Opakowania po lekach, przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe musisz dostarczyć do jednej z wyznaczonych aptek na terenie miasta. Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w sklepach, w których kupujemy nowe baterie lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić opakowania szklane >>
Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić opakowania po lekach oraz przeterminowane leki >>
Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić termometry rtęciowe >>
Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić zużyte baterie >>

Powiązane tematy

Co wyrzucamy do pojemnika na opakowania szklane?
Co wyrzucamy do pojemnika na tworzywa sztuczne?
Co wyrzucamy do pojemnika na papier?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące segregowania odpadów we Wrocławiu, skorzystaj z formularza kontaktowego.