Gdzie wyrzucamy baterie i żarówki?

Baterie

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników – na przykład w sklepach, w których kupujemy nowe baterie.

Baterie można również zostawić w PSZOK (zobacz: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić zużyte baterie >>

Metale ciężkie wchodzące w skład baterii i akumulatorów mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego nie można wyrzucać ich wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Żarówki

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników – na przykład w sklepach, w których kupujemy nowe żarówki.

Żarówki można również zostawić w PSZOK (zobacz: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Powiązane tematy

Co wyrzucamy do pojemnika na opakowania szklane?
Co wyrzucamy do pojemnika na tworzywa sztuczne?
Co wyrzucamy do pojemnika na papier?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące segregowania odpadów we Wrocławiu, skorzystaj z formularza kontaktowego.