Co można oddać do PSZOK?

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury;
 2. opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. tekstylia;
 4. opakowania z drewna;
 5. opakowania z metalu;
 6. opakowania ze szkła;
 7. opakowania wielomateriałowe;
 8. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*;
 9. zużyte opony;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 12. zużyte baterie i akumulatory;
 13. przeterminowane leki;
 14. oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 15. odpady wielkogabarytowe;
 16. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

* Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Powiązane tematy

Co wyrzucamy do pojemnika na opakowania szklane?
Co wyrzucamy do pojemnika na tworzywa sztuczne?
Co wyrzucamy do pojemnika na papier?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące segregowania odpadów we Wrocławiu, skorzystaj z formularza kontaktowego.