Jakie muszę mieć pojemniki na odpady?

Jeśli segregujesz odpady

Jeśli decydujesz się na segregację odpadów, otrzymasz:

 • pojemnik na odpady zmieszane
 • pojemnik na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym tworzywa sztuczne wyrzucasz do dostarczonego worka)
 • pojemnik (lub worek) na papier i tekturę
 • pojemnik lub worek na odpady zielone: liście, drobne gałęzie, skoszoną trawę czy zwiędłe kwiaty

Pojemniki, kontenery i worki dostarczają firmy wyznaczone dla każdej z dzielnic.
(zobacz: Kto wywozi odpady z mojej dzielnicy?).

Jeśli nie segregujesz odpadów

Pomimo wyboru nieselektywnej zbiórki odpadów, do pojemnika na odpady zmieszane nie możesz wrzucać:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii, akumulatorów, innych odpadów niebezpiecznych,
 • leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów zielonych,
 • odpadów rozbiórkowych i budowlanych,
 • odpadów opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru.

Odpady, których nie można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, możesz przekazać do:

 • PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 • ogólnodostępnych pojemników rozmieszczonych na terenie Wrocławia,
 • do firm zapewniających odbiór/zbiórkę poszczególnych rodzajów odpadów.

(Zobacz: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia)

Pojemniki/kontenery na zmieszane odpady komunalne dostarczają firmy wyznaczone dla każdej z dzielnic.
(zobacz: Kto wywozi odpady w mojej dzielnicy?).

Powiązane tematy

Kto wywozi odpady z mojej dzielnicy?
Jak segregujemy odpady we Wrocławiu?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące pojemników na odpady, skorzystaj z formularza kontaktowego.