Gdzie są pojemniki na opakowania szklane?

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe

Opakowania szklane musisz wyrzucić do jednego z tzw. „gniazd”, czyli miejsc zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego. Do pojemników białych wrzucamy szkło bezbarwne, a do pojemników zielonych szkło kolorowe. Docelowo na terenie całego miasta rozstawionych zostanie ok. 900 zestawów przeznaczonych do zbiórki opakowań szklanych.

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić opakowania szklane >>

Opakowania szklane można przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostawienie tam odpadów jest bezpłatne. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Pokaż PSZOK-i na mapie >>

Powiązane tematy

Gdzie są pojemniki na baterie?
Gdzie są pojemniki na tworzywa sztuczne?
Gdzie są pojemniki na przeterminowane leki i termometry?
Jak segregujemy odpady we Wrocławiu?
Co można oddać do PSZOK-a?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące miejsc, w których znajdują się pojemniki na szkło i plastik, skorzystaj z formularza kontaktowego.