Jaki jest mój indywidualny numer konta?

Docelowo każdy z właścicieli nieruchomości będzie miał indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację. Do momentu otrzymania indywidualnego konta bankowego opłatę należy przelewać na ogólne konto Gminy (podane poniżej).

Dane do przelewu

  1. Nr konta bankowego (tylko w przypadku, gdy nie posiadasz indywidualnego numeru konta):
    51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
  2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  3. Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

Można też podać numer pesel/NIP właściciela nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.

Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Termin opłat

Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym miesiącu upływa 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za sierpień 2013 mija 15 września 2013.

Powiązane tematy

Jak obliczyć wysokość opłaty za wywóz odpadów?
Jakie są dane do przelewu?
Kto musi wypełniać deklarację?
Jak wypełnić deklarację? Krok po kroku.

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące numeru konta, skorzystaj z formularza kontaktowego.