Kiedy muszę złożyć kolejną deklarację?

Nieruchomość zamieszkała

Złóż nową deklarację, gdy zmieni się:

  • metraż Twojej nieruchomości (np. w przypadku rozbudowy, podziału),
  • liczba mieszkańców,
  • zmienisz decyzję o sposobie zbiórki odpadów (selektywnie lub nieselektywnie)
  • właściciel nieruchomości

Uaktualnij dane i ustal nową stawkę za odbiór odpadów.

Natomiast jeśli pomyliłeś się w poprzedniej deklaracji (np. podałeś niewłaściwy metraż), musisz złożyć korektę deklaracji. Zobacz: Kiedy muszę złożyć korektę deklaracji?

Nieruchomości niezamieszkałe

Złóż nową deklarację, gdy zmieni się:

  • liczba pojemników na odpady zmieszane
  • wielkość pojemników na odpady zmieszane
  • zmienisz decyzję o sposobie zbiórki śmieci (selektywnie lub nieselektywnie)
  • właściciel nieruchomości

Natomiast jeśli pomyliłeś się w poprzedniej deklaracji (np. wystąpił błąd rachunkowy), musisz złożyć korektę deklaracji. Zobacz: Kiedy muszę złożyć korektę deklaracji?

Jak się wypełnia kolejną deklarację?

Nową deklarację wypełnia się tak samo, jak pierwszą. W części „A” musisz zaznaczyć pole „złożenie deklaracji”. W części „B” wpisujesz datę, kiedy zaszła zmiana, która spowodowała ponowne złożenie deklaracji.

Co w momencie, gdy w nieruchomości nikt już nie mieszka lub nie powstają śmieci?

Wtedy należy złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia kiedy nieruchomość przestała być zamieszkiwana, lub też przestały powstawać odpady. W deklaracji wypełnij część A-C, a w części D.1 zaznacz kwadrat nr 4, wypełnij część D.2 oraz część H.

W jakim terminie należy złożyć nową deklarację?

Nową deklarację musisz złożyć w ciągu 14 dni od momentu, gdy zmieniły dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej np. zmienił się metraż,  lub na nieruchomości nie są już produkowane odpady). Opłatę śmieciową w zmienionej wysokości (w skutek złożenia kolejnej deklaracji) uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Zobacz: Program do wypełniania deklaracji
Zobacz: Jak wypełnić deklarację? Krok po kroku

Powiązane tematy

Kto musi składać deklarację?
Jak wypełnić deklarację? Krok po kroku.
Gdzie i jak można złożyć deklarację?
Jak wyliczyć wysokość opłat?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące korekty deklaracji, skorzystaj z formularza kontaktowego.