Jak wypełnić deklarację? Krok po kroku

Co trzeba zrobić?

KROK 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Sprawdź stawki opłat >>

KROK 2. Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

KROK 3. Co miesiąc wpłacaj wyliczoną w deklaracji opłatę na wskazane przez gminę konto i segreguj śmieci zgodnie z regulaminem.

KROK 1. Wypełnienie deklaracji

Deklarację można wypełnić samodzielnie lub z pomocą konsultantów w Biurze Obsługi Klienta spółki Ekosystem.

Pobierz deklarację

Deklaracja o wysokości opłaty

Informacja o lokalach i właścicielach

  • wzory ważne od 01.05.2016r.:

- Załącznik „O” – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym:  format DOC

- Załącznik „W” – wykaz podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: format DOC

Wzory  wypełnionych deklaracji

Wzór obowiązujący od 01.05.2016r.:

Informacje potrzebne przy wypełnianiu deklaracji:

  • ile metrów kwadratowych ma nieruchomość?
  • ile osób w niej mieszka?
  • czy będziemy segregować odpady (wtedy mniej zapłacimy)? Sprawdź stawki opłat >>

Pomoc w wypełnieniu deklaracji
Przejdź do Kroku 2, aby sprawdzić, gdzie możesz złożyć deklarację lub skorzystać z pomocy konsultantów w jej wypełnieniu.

KROK 2. Złożenie deklaracji

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną deklarację składamy w Biurze Obsługi Klienta spółki Ekosystem. Można też po prostu przyjść do BOK-u i wypełnić deklarację na miejscu, korzystając z pomocy konsultantów.

BOK Ekosystem

ul. Kazimierza Michalczyka 23

Biuro czynne:

  • Do 15 września w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30-17:15
  • Od 16 września w godzinach: poniedziałek, czwartek, piątek – od 07.30 do 15.30; wtorek, środa – 07.30-17.15

Sprawdź, jak do nas trafić >>

Wysyłka pocztą.
Deklarację można też wysłać pocztą na adres:

Ekosystem sp. z o.o.
ul. Kazimierza Michalczyka 23
53-633 Wrocław

KROK 3. Opłaty

Docelowo każdy z właścicieli/zarządców nieruchomości będzie miał indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację. Do momentu otrzymania indywidualnego konta bankowego opłatę przelewaj na konto główne Ekosystemu (podane poniżej).

Jeśli deklarację w Twoim imieniu składał zarządca, to będziesz wnosił opłaty za jego pośrednictwem. To zarządca przekaże nam opłatę.

Jeśli złożyłeś deklarację (nie informację) do twojego zarządcy, to zobowiązał się on do złożenia ich do Ekosystemu. Będziesz wnosił opłaty za pośrednictwem zarządcy i to on przekaże nam opłatę.

Dane do przelewu

  1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
  2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  3. Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

Można też podać numer pesel/NIP właściciela/zarządcy nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.

Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Termin opłat

Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym miesiącu upływa 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za lipiec 2013 mija 15 sierpnia 2013.

Powiązane tematy

Kto musi składać deklarację?
Gdzie i jak można złożyć deklarację?
Kiedy muszę złożyć korektę deklaracji?
Jak wyliczyć wysokość opłat?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wypełniania deklaracji, skorzystaj z formularza kontaktowego.