Jak wyliczyć wysokość opłat?

1. Nieruchomości zamieszkałe

Opłata jest obliczana metodą mieszaną: od metra kwadratowego nieruchomości lub od liczby osób ją zamieszkujących, w zależności od tego, ile metrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca lokalu (zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej XLII/978/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.)

Jaką metodę zastosować do wyliczenia opłaty?

Gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m², opłata zależy od ilości m² w lokalu.
Gdy na jednego mieszkańca lokalu przypadnie więcej niż 27 m², opłata zależy od ilości osób mieszkających w danym lokalu.

Opłaty za śmieci

a) Budynki wielorodzinne (budynek, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale)


Zbiórka selektywna, czyli segregujemy śmieci:
85 gr za m² lub 19 zł od osoby

Zbiórka nieselektywna:
1,27 zł za m² lub 28,5 zł od osoby.

Skorzystaj z kalkulatora opłat

b) Budynki jednorodzinne (budynek, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale)


Zbiórka selektywna, czyli segregujemy śmieci:
95 gr za m² lub 22 zł od osoby

Zbiórka nieselektywna:
1,42 zł za m² lub 33 zł od osoby.

Skorzystaj z kalkulatora opłat

2. Nieruchomości niezamieszkałe

(żłobki, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale, przychodnie, uczelnie, lokale usługowe, lokale gastronomiczne, ogrody zoologiczne, parki rozrywki, ogrody działkowe, cmentarze komunalne itp.)

Opłata będzie obliczana na podstawie pojemności i liczby pojemników w zależności od tego, ile razy zostanie opróżniony dany pojemnik.

Właściciel takiej nieruchomości musi wybrać pojemniki uwzględniając minimalne pojemności, wynikające z norm określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, które zostały podane w zależności od typu prowadzonej działalności.

Zgodnie z w/w Regulaminem odpady zmieszane przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się w sposób i w czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż o najmniej 1 raz w tygodniu.

a) segregowanie odpadów

Stawki za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne:

 1. do 0,06 m³ włącznie – 12,94 zł;
 2. powyżej 0,06 m³ do 0,08 m³ włącznie – 13,88 zł;
 3. powyżej 0,08 m³ do 0,12 m³ włącznie – 18,57 zł;
 4. powyżej 0,12 m³ do 0,24 m³ włącznie – 36,83 zł;
 5. powyżej 0,24 m³ do 0,36 m³ włącznie – 53,17 zł;
 6. powyżej 0,36 m³ do 0,66 m³ włącznie – 96,55 zł;
 7. powyżej 0,66 m³ do 1,10 m³ włącznie – 154,73 zł;
 8. powyżej 1,10 m³ do 7,00 m³ włącznie – 666,02 zł;
 9. powyżej 7,00 m³ do 10,00 m³ włącznie – 888,03 zł;
 10. powyżej 10,0 m³ do 16,00 m³ włącznie – 1334,73 zł.
b) niesegregowanie odpadów

Stawki za każde opróżnienie jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne:

 1. do 0,06 m³ włącznie – 19,41 zł;
 2. powyżej 0,06 m³ do 0,08 m³ włącznie – 20,82 zł;
 3. powyżej 0,08 m³ do 0,12 m³ włącznie – 27,85 zł;
 4. powyżej 0,12 m³ do 0,24 m³ włącznie – 55,24 zł;
 5. powyżej od 0,24 m³ do 0,36 m³ włącznie – 79,75 zł;
 6. powyżej 0,36 m³ do 0,66 m³ włącznie – 144,82 zł;
 7. powyżej od 0,66 m³ do 1,10 m³ włącznie – 232,10 zł;
 8. powyżej 1,10 m³ do 7,00 m³ włącznie – 999,03 zł;
 9. powyżej 7,00 m³ do 10,00 m³ włącznie – 1 332,05 zł;
 10. powyżej 10,0 m³ do 16,00 m³ włącznie – 2 002,10 zł.

W zależności od sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych (selektywna bądź nieselektywna) powyższe stawki dla określonej pojemności pojemnika mnożymy przez liczbę pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i liczbę opróżnień danych pojemników w miesiącu. Zgodnie z w/w Regulaminem odpady zmieszane przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się z częstotliwością nie mniejszą niż o najmniej 1 raz w tygodniu.

W przypadku nieruchomości, które po części są zamieszkane, a w części nie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie równa sumie opłat (opłata z części zamieszkałej + opłata z części niezamieszkałej).

Jednak w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, a obowiązek złożenia deklaracji powstał od dnia 01.02.2015 r. lub też opłatę wnosi się za miesiąc luty 2015 i następne to opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Powiązane tematy

Czy muszę składać deklarację?
Jak wypełnić deklarację? Krok po kroku.
Kiedy muszę złożyć korektę deklaracji?
Gdzie i jak można złożyć deklarację?

BOK Ekosystem

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wysokości opłat, skorzystaj z formularza kontaktowego.